Behandling af persondata

Behandling af persondata

 

I henhold til persondataforordningen skal vi gøre opmærksom på, at Skals Mulithus udelukkende anvender adresse og e-mail i forbindelse med medlemsskab og/eller udlejning.

 

Medlemsliste opbevares elektronisk og ajourføres løbende med nye medlemmer, ligesom den hvert år gennemgåes for udtrådte medlemmer, som herefter slettes.

 

Af hensyn til gældende regnskabslovgivning skal vi opbevare regnskabsmateriale i 5 år. Medlemslisten er en del af dette materiale, hvorfor vi opbevarer gamle medlemslister sammen med vores regnskabsmateriale i de påkrævede 5 år.

 

Du kan til enhver tid kontakte os på mail for at få oplyst hvilke oplysninger, vi måtte have registreret på netop dig, ligesom du til enhver tid kan anmode om at blive slettet fra vores kartotek.